Witamy na naszej stronie

Aktualności

08 marca 2018 11:04 | Aktualności

Ankiety

Burmistrza Gminy Kozienice Pana Tomasza Śmietanki, po raz kolejny zachęcające do udziału w trwających badaniach ankietowych dot. „Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030”. Tym razem Adresatami pisma są Mieszkańcy Gminy Kozienice, przedsiębiorcy i kadra kierownicza firm działających na terenie naszej gminy,  a także klienci Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Dla każdej z ww. grup dedykowane są odrębne ankiety. Ze względu na ważny dla Burmistrza i Gminy charakter sprawy oraz potrzebę dotarcia do jak największej liczby osób i podmiotów oraz chęć poznania jak największej liczby opinii zgodnie z poleceniem Burmistrza zamieszczamy ankiety w „Aktualnościach” na naszej stronie internetowej.

Bezpośredni link do ankiety on-line dla Mieszkańców: : https://goo.gl/forms/pKPhmrASjvSiJlyq2

Bezpośredni link do ankiety dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej firm: :https://goo.gl/forms/wn6lcutpRA0eCuG43

Bezpośredni link do ankiety on-line dla klientów UM: : https://goo.gl/forms/g9uXhiAfwHzX4Tt52

Badanie ankietowe trwa do 19 marca

Przeczytano: 95 razy. Wydrukuj|Do góry