Witamy na naszej stronie

Galeria

Bezpieczeństwo przede wszystkim

11 września 2015 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów z policjantem. Przebiegało ono w dwóch turach. W pierwszej grupie byli uczniowie od przedszkola do klasy drugiej. Dzieci mogły porozmawiać z policjantem o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miejscowości, zasadach bezpiecznej drogi do i ze szkoły, o zapinaniu pasów podczas jazdy samochodem, korzyściach z noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu i tornistrze oraz o przestrzeganiu zasad dobrej, czyli bezpiecznej zabawy. W drugiej grupie uczniów, klas III-VI pan policjant przekazał wiele cennych informacji dotyczących także bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, w ruchu drogowym, podczas jazdy rowerem, ale również w Internecie, w kontaktach z obcymi i podczas zabawy. Uczniowie mieli okazję do czynnego udziału w spotkaniu, zadawali pytania na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. W poniedziałek 14 września swoje spotkanie z policjantem mieli rodzice i nauczyciele. Dotyczyło ono również bezpieczeństwa, ale głównie używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, a szczególnie dopalaczy. Poprowadziła je pani Ilona Tarczyńska z Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach. Zebrani z zaciekawieniem obejrzeli prezentację „Dopalacze kradną życie”. Uzyskali szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności rodziców za zachowania swoich dzieci oraz o tym jak postępować w sytuacjach trudnych.

Ilość zdjęć: 1