Witamy na naszej stronie

Galeria

Uroczystość pasowania na ucznia

W dniu 27.10.2011r.o godz.900 odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Na wstępie wychowawczyni powitała zebranych, w tym p. dyrektor mgr M. Fusiek, Grono Pedagogiczne, uczniów, rodziców, a przede wszystkim pierwszoklasistów. Następnie uczeń klasy IV ogłosił młodszym kolegom tę ważną chwilę, głośnym dzwonkiem dał sygnał rozpoczęcia występów artystycznych: wierszy, piosenek inscenizowanych z użyciem rekwizytów. Następnie starsi koledzy, z klasy IV udzielili im rad, jak należy się zachowywać w czasie zajęć i przerw. Kolejny etap uroczystości odbył się z udziałem pocztu sztandarowego, śpiewanie hymnu, ślubowanie uczniów, ślubowanie rodziców, a także sam akt pasowania na ucznia dokonany przez panią dyrektor. Po tej chwili z rąk pani dyrektor uczniowie otrzymali legitymacje, a następnie odciskiem kciuka potwierdzili fakt zostania prawi tymi uczniami klasy I PSP w Ryczywole. Później wychowawca p. M. Kacprzak wręczyła swoim wychowankom pamiątkowe książki, dyplomiki, samorząd szkolny ofiarował klasie tablicę korkową i lizaczki, a koledzy z klasy II własnoręcznie wykonane zakładki. Rodzice także ofiarowali swoim pociechom drobne upominki, a szkole krzew perukowiec, który został tego dnia posadzony w ogrodzie szkolnym przez uczniów i rodziców. Następnie głos zabrała pani dyrektor, złożyła pierwszakom gratulacje i życzenia sukcesów w nauce. Przy tej okazji przekazała również nagrodzonym nauczycielom srebrnymi medalami od prezydenta RP listy gratulacyjne od Burmistrza i przew. Rady Miejskiej w Kozienicach. Ostatnim etapem uroczystości była zabawa przy muzyce dla pierwszaków oraz poczęstunek z rodzicami i p. dyrektor w szkolnej jadalni.

Ilość zdjęć: 30