Witamy na naszej stronie

Galeria

Zajęcia terenowe w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W dniu 29 października 2014 r. uczniowie z naszej szkoły w ramach zajęć innowacyjnych „Przyroda wokół nas” udali się do Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia terenowe rozpoczęły się od ścieżki edukacyjnej w rezerwacie „Krępiec”, które prowadziła p. A. Kołacz pracownik Zarządu Parku. W trakcie zajęć uczniowie poznali rys historyczny rezerwatu „Krępiec” i legendę o Ance i Krępie; budowę warstwową lasu oraz rozpoznawali drzewa i krzewy. Poznawali znaczenie zakładania budek lęgowych dla ptaków. Dokonali pomiaru pierśnicy dębu szypułkowego (352cm) oraz jego wysokości (ok. 16 m). Następnie przejechaliśmy do Izby Dydaktyczno - Muzealnej w Augustowie. Uczniowie zwiedzili ekspozycję tematyczną: a)fauna Puszczy Kozienickiej b)historia osadnictwa c) leśnictwo oraz rozpoznawali odgłosy zwierząt z nośników audio. Podsumowując nasze zajęcia należy powiedzieć, że były udane. Wyjście poza mury szkoły i bezpośredni kontakt z przyrodą pozwalają na lepsze jej poznanie i zrozumienie oraz kształtują ekologiczne postawy wobec środowiska. Wiosną kolejne zajęcia w terenie.

Ilość zdjęć: 4