Witamy na naszej stronie

Galeria

Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach

8 czerwca 48 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w wycieczce do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach.Głównym założeniem wycieczki było poznanie walorów przyrodniczych Ziemi Iłżeckiej. Pogłębienie świadomości ekologicznej. Zachęcanie dzieci do spędzania czasu wolnego na łonie natury. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach edukacyjnych. Spacer po ogrodzie botanicznym z przewodnikiem dał możliwość poznania ciekawych gatunków drzew, krzewów rosnących na terenie ogrodu.Pobyt w Centrum Edukacji Ekologicznej wzbogacił wiedzę dzieci o lesie, leśnictwie i ekologii.

Ilość zdjęć: 18