Witamy na naszej stronie

Galeria

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

W dniu 29 października odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszaków w poczet uczniów szkoły. Uroczystość odbyła się z udziałem zaproszonych gości: ks. proboszcza Marka Bartosińskiego, dyrektora Wydziału Edukacji w Kozienicach: pana Roberta Boryczki oraz rodziców uczniów. Wpierw swoimi występami pokazali, że są już gotowi, aby zostać pełnoprawnymi uczniami. Dobrze udały się im występy, a pani dyrektor : M. Fusiek pasowała ich na uczniów poprzez dotknięcie prawego ramienia ogromnym piórem. Na sztandar szkoły złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali legitymacje oraz życzenia i prezenty od samorządu uczniowskiego, od klasy drugiej oraz swoich rodziców. Rodzice w podziękowaniu podarowali szkole z tej okazji symboliczne drzewko oraz zaprosili gości na słodkie przyjęcie. Na zakończenie dzieci wraz z rodzicami i wychowawczynią p. Agnieszką Miżejewską zasadzili w ogrodzie szkolnym swoje drzewko i udali się na poczęstunek, a następnie na dyskotekę.

Ilość zdjęć: 9