Witamy na naszej stronie

Galeria

Uroczystość pasowania na ucznia

W dniu 26 października 2012 roku o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. Na wstępie pani dyrektor powitała serdecznie zebranych, w tym dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kozienicach pana Roberta Boryczkę,Grono Pedagogiczne, uczniów, rodziców, a przede wszystkim pierwszoklasistów. Następnie głos zabrały pierwszaki, zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Świetnie odpowiadały na pytania drugoklasistów, ze znajomości zasad zachowania w szkole, oraz wiedzy o Polsce. Tej ogromnej wiedzy pogratulował im pan dyrektor Boryczka oraz pani dyrektor Fusiek, która dokonała aktu pasowania na ucznia klasy I. Następnie pierwszoklasiści otrzymali legitymacje, pamiątkowe dyplomiki, od samorządu uczniowskiego otrzymali pisaki, a od klasy II własnoręcznie wykonane zakładki. Rodzice ofiarowali swoim pociechom upominki oraz zaprosili ich wraz z gośćmi na słodkie przyjęcie. Pani Boryczka zaprosiła z tej okazji przedszkolaków i młodszych uczniów na dyskotekę. Na zakończenie pani dyrektor Fusiek złożyła pierwszakom życzenia sukcesów w nauce i podziękowania dla wychowawczyni za przygotowanie tej pięknej uroczystości. Uroczystość ta odbyła się z udziałem sztandaru szkoły.

Ilość zdjęć: 27