Witamy na naszej stronie

Filmy

Miniatura video

Pierwsza pomoc: zadławienie (zakrztuszenie) - film edukacyjny

W filmie wystąpili aktorzy Teatru Graciarnia (http://www.teatrpk.za.pl) Zadławienie, z pozoru niegroźne, jest w istocie stanem zagrożenia życia. Całkowita niedrożność dróg oddechowych może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a w jego konsekwencji do utraty przytomności, a nawet zatrzymania akcji serca. Przyczyną zadławienia jest najczęściej utknięcie fragmentu pożywienia w górnej części dróg oddechowych. W przypadku częściowej niedrożności dostęp powietrza do płuc jest możliwy, choć utrudniony. W takiej sytuacji najczęściej pomaga naturalny odruch kaszlu. Jeśli dochodzi do całkowitej niedrożności, osoba poszkodowana nie jest w stanie kaszleć, mówić oraz oddychać. Potrzebna jest pomoc. Omówmy zatem zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia osoby dorosłej. W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy rzecz

Zobacz film »

Miniatura video

Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna

Szczegóły na: https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online W filmie wystąpili aktorzy Teatru Graciarnia (http://www.teatrpk.za.pl) Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia. W jej następstwie może bowiem dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek ich zablokowania językiem lub zalania śliną czy treścią żołądka. Ponadto utrata przytomności jest najczęściej efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego, co dodatkowo zagraża zdrowiu bądź życiu poszkodowanego. Dlatego umiejętność udzielenia pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej jest niezwykle ważna. Omówmy zatem podstawowe czynności, które powinniśmy podjąć w przypadku utraty przytomności przez osobę dorosłą. Pierwszym krokiem jest ocena, czy ty, poszkodowany oraz osoby postronne jesteście bezpieczni. Może się zdarzyć, że wciąż istnieje zagrożenie, które doprowadziło do utraty przytomności przez poszkodowanego. Następnie powinniśmy sprawdzić reakcję poszkodowanego, del

Zobacz film »

Miniatura video

Szczegółowe zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

Rozszerzone informacje dotyczące algorytmu udzielania pierwszej pomocy medycznej

Zobacz film »

Miniatura video

Pierwsza pomoc - krwotok zewnętrzny / film edukacyjny

W filmie wystąpili aktorzy Teatru Graciarnia (http://www.teatrpk.za.pl) Krwotok zewnętrzny powstaje najczęściej na skutek mechanicznego uszkodzenia tkanek ciała i naczyń krwionośnych. Jest to stan zagrożenia życia, gdyż przerwanie żył czy tętnic powoduje silny wypływ krwi, co może w konsekwencji doprowadzić do śmierci poszkodowanego. Stąd znajomość zasad pierwszej pomocy w przypadku krwotoku jest niezwykle istotna. Krwotoki, ze względu na rodzaj uszkodzonej tkanki, dzielimy na tętnicze, żylne i włośniczkowe. Te ostatnie są spowodowane przez drobne skaleczenia czy otarcia i zwykle nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Pierwsza pomoc sprowadza się do oczyszczenia rany i jej zabezpieczenia plastrem czy jałowym opatrunkiem. Najgroźniejsze dla życia są krwotoki tętnicze i żylne, gdyż powodują dość szybką utratę krwi. Pierwsza pomoc poszkodowanemu pole

Zobacz film »

Miniatura video

Sieciaki cz. I

Kreskówka Sieciaki

Zobacz film »

Miniatura video

Sieciaki cz. II

Kreskówka "Sieciaki"

Zobacz film »

Miniatura video

Sieciaki cz. III

Kreskówka Sieciaki

Zobacz film »

Miniatura video

"NIE dla czadu" reportaż .wmv

"NIE dla czadu" kampania społeczna Państwowej Straży Pożarnej

Zobacz film »