Witamy na naszej stronie

Historia szkoły

 

         Wybuch II wojny światowej oraz związane z tym działania wojenne w okolicach Ryczywołu spowodowały ogromne zniszczenia i straty wśród mieszkańców.

         Pierwszym budynkiem szkolnym po zakończeniu działań wojennych był drewniany barak, który służył mieszkańcom Ryczywołu jako kościół. Kiedy około roku 1948 kościół został odbudowany ze zgliszczy, barak przekazany został szkole. Nauka odbywała się w trudnych warunkach, nie było elektryczności, ogrzewanie stanowiły piece tzw. cyganki. Brakowało sprzętu szkolnego, ławek, pomocy dydaktycznych.

         W roku 1955/56 kierownictwo szkoły objęła pani Teresa Łukiewicz. Wówczas w baraku szkolnym znajdowały się dwie izby z przeznaczeniem na klasy, dopiero w późniejszym okresie wyremontowana została trzecia izba. W baraku szkoły znajdowały się również dwie izby, w których mieszkały nauczycielki. Grono pedagogiczne składało się z trzech nauczycielek : Teresy Łukiewicz, Krystyny Wałęki oraz Marii Matysiak.

         W 1960 roku przystąpiono do prac związanych z budową nowej szkoły. Po upływie trzech lat, 31 listopada 1963 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej szkoły oraz nadania imienia chor. Jana Szymańskiego, dowódcy czołgu 214 I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Szkoła została pobudowana z funduszów Polskiego Czerwonego Krzyża, w tysięczną rocznicę istnienia Państwa Polskiego. Powstające w tym czasie szkoły nosiły nazwę             „ tysiąclatek”.  W ramach akcji „ 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” powstało 1994 szkoły.

         W roku szkolnym 1966/67 została wprowadzona 8- letnia szkoła podstawowa. Do kolejnej zmiany organizacyjne doszło w roku szkolnym 1971/72. Powstały wówczas zbiorcze szkoły gminne, w skład których wchodziły szkoły filialne i punkty filialne. Od roku 1975 w szkole w Ryczywole pozostały tylko klasy I- IV, zaś uczniowie klas V- VIII zostali wcieleni do zbiorczej szkoły gminnej w Kozienicach.

         W roku 1977 funkcje dyrektora przestała pełnić Teresa Łukiewiecz. W tym samym roku podjęto decyzję o lokalizacji ośmioklasowej szkoły w Ryczywole z punktem filialnym w Woli Chodkowskiej.

         Od 1977 roku funkcję dyrektora obejmuje Antoni Talaga. Liczba uczniów po przywróceniu ośmioklasowego systemy wzrasta i w latach 1977/78 1985/86 kształtuje się między 138- 198.

         Od 1995 roku funkcję dyrektora obejmuje Robert Boryczka. Kolejna zmiana organizacyjna dokonuje się w roku 1999.  Szkoła zyskuje miano Zespołu Szkół w Ryczywole, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. W roku 2001 w związku z oddaniem do użytku Publicznego Gimnazjum w Świerżach Górnych  uczniowie I i II klasy gimnazjalnej w Ryczywole  zostają przeniesieni do Świerży Górnych. Odchodzi również dyrektor Robert Boryczka. W Ryczywole pozostaje Publiczna Szkoła Podstawowa.

         Od roku szkolnego 2001/2002 do chwili obecnej funkcję dyrektora pełni  Marianna Fusiek. Szkoła wciąż rozwija swoją działalność, jest remontowana i unowocześniana.

opracowała: Renata Strzelczyk

 Nasza szkoła obecnie

dsc01142.jpg [300x225]dsc01145.jpg [300x225]

dsc01146.jpg [300x225]dsc01147.jpg [300x225]

dsc01159.jpg [300x225]dsc01160.jpg [300x225]