Witamy na naszej stronie

Samorząd Szkolny - informacje dla uczniów

 Oliwia Sendybył -przewodnicząca

 Karol Kowalczuk -zastępca

 Oliwia Faustman -sekretarz

 Jakub Skotak -skarbnik

opiekun: Pani Renata Strzelczyk

Plan pracy Samorządu 

  plan_pracy_su_nowy_1.pdf


 

“Każdy uczeń ma prawo do przeżywania sukcesu”

Uczniowie naszej szkoły

 1. Zawsze są przygotowani do lekcji.
 2. Zachowują się kulturalnie w szkole, w drodze do szkoły i do domu, w miejscach użyteczności publicznej, na wycieczkach.
 3. Kulturalnie i z szacunkiem odnoszą się do dyrekcji, nauczycieli, innych pracowników szkoły, rówieśników.
 4. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej.
 5. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych.
 6. Szanują mienie szkoły, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły.
 7. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych.

Informacje dla uczniów

adres www do książek elektronicznych, audiobuków i e-podręczników  - 

http://wolnelektury.pl

http://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/

https://www.epodreczniki.pl/begin/

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 15-28 stycznia 2018 r.
   
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych  22 czerwca2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Uwagi

1.

30-31 października 2017r.

poniedziałek - wtorek

 

2.

2-3 listopada 2017

czwartek- piątek

 

3.

30  kwietnia 2018r.

poniedziałek

 

4.

2, 4 maja 2018r.

Środa i piątek

 

5.

1 czerwca 2018r.

piątek

 

 SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Uczeń kończący edukację w szkole podstawowej:

 • jest świadomy swoich umiejętności i zdolności,
 • jest osobą wrażliwą społecznie, odpowiedzialną, rzetelną, odróżniającą dobro od zła,
 • posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z informacji,
 •  przyjaźnie nastawiony do świata,
 • jest aktywny fizycznie i dba o swoje zdrowie,
 • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i poza nią,
 • potrafi się uczyć,
 • jest kreatywny, asertywny, tolerancyjny, empatyczny,