Witamy na naszej stronie

Samorząd Szkolny - informacje dla uczniów

 Oliwia Sendybył -przewodnicząca

 Karol Kowalczuk -zastępca

 Rafał Wrona -sekretarz

 Igor Pomarański -skarbnik

opiekun: Pani Elżbieta Nakończy

Plan pracy Samorządu  plan_pracy_samorzadu_uczniowskiego.docx


   

 “Każdy uczeń ma prawo do przeżywania sukcesu”

Uczniowie naszej szkoły

  1. Zawsze są przygotowani do lekcji.
  2. Zachowują się kulturalnie w szkole, w drodze do szkoły i do domu, w miejscach użyteczności publicznej, na wycieczkach.
  3. Kulturalnie i z szacunkiem odnoszą się do dyrekcji, nauczycieli, innych pracowników szkoły, rówieśników.
  4. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej.
  5. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych.
  6. Szanują mienie szkoły, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły.
  7. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych.

Informacje dla uczniów

adres www do książek elektronicznych, audiobuków i e-podręczników  - 

http://wolnelektury.pl

http://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/

https://www.epodreczniki.pl/begin/

 

Harmonogram wyjazdów uczniów na basen 

W każdy poniedziałek nauka pływania dla klas II i III

W pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca – klasa I

W drugi i czwarty poniedziałek miesiąca – klasy V i VI

W drugi i czwarty wtorek miesiąca – klasa IV

W pierwszą i trzecią środę miesiąca – klasy VII i VIII

 

Poczet sztandarowy szkoły:

 

 Zuzanna Staszewska                                           Oliwia Sendybył

  Michał Zawadzki                                                  Karol Kowalczuk

 Aleksandra Kowalczuk                                            Oliwia Faustman  


Dodatkowe dni wolne:

31.10.2018; 2.11.2018, 15-17.04.2019 r (sprawdzian) 29.04.2019, 30.04.2019; 2.05.2019.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia-10 lutego 2019 r.

Sprawdzian ósmoklasisty

od 15 kwietnia do 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie

22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.