Witamy na naszej stronie

Rekrutacja - klasa pierwsza

Wzór zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

Uczniów zamieszkałych w obwodzie zgłaszamy na druku -

Uchwała Rady Miejskiej określająca kryteria postępowania rekrutacyjnego do kl. pierwszej szkoły podstawowej: 

  uchwala_xxvi_250_2017.docx

   Terminy rekrutacji szkoła podstawowa  termin rekrutacji

 

Druki rekrutacyjne do pobrania

Rekrutacji podlegają uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły

 Druki rekrutacyjne kl. I-

  wniosek_kl_i.docx

 

  1. Oświadczenie, że miejsce pracy rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnych znajduje się w obwodzie szkoły
  2. Oświadczenie, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata
  3. Oświadczenie, że obwód szkolny kandydata leży w Gminie Kozienice