Witamy na naszej stronie

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015

 1. Laureatka w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim pt."Mój czas" w ramach akcji ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2014 -Julia Misztal (nauczyciel M. Kacprzak)
 2. VI miejsce w gminnych zawodach mini piłki nożnej dziewcząt (nauczyciel Ewa Bogacka)

 3. V miejsce w gminnych zawodach mini piłki ręcznej chłopców (nauczyciel Ewa Bogacka)

 4. Miłosz Jemiołek, Łukasz Bogumił, Mikołaj Zalewski, Jakub Zalewski, Jakub Słomski, Marcel Kołakowski - laureaci konkursu regionalnego pt. "Obrzędy i tradycje ludowe mieszkańców Puszczy Kozienickiej" (nauczyciele: M. Kacprzak, H. Boryczka, A. Miżejewska, M. Pietrzyk, M. Fusiek).
 5. II miejsce w Mistrzostwach Gminy Kozienice w halowej piłce nożnej chłopców (opiekun Ewa Bogacka).
 6. III miejsce dziewcząt w gminnym turnieju tenisa stołowego(opiekun Ewa Bogacka).
 7. Andżelika Ośka - II miejsce w gminnym konkursie ortograficznym (opiekun Małgorzata Pietrzyk).
 8. II miejsce - Dominika Musiał, III miejsce Zuzanna Staszewska, Morena Mulazzani, wyróżnienia -Zuzanna Balcerzak, Mikołaj Zalewski, Dominik Drewnik, Kinga Ośka w gminnym konkursie "Znam to miasto" (opiekunowie: M. Warchoł, H. Boryczka, M. Fusiek
 9. W dniu 22 listopada 2014 w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Kozienice w tenisie stołowym dziewcząt. Naszą szkołę w zawodach reprezentowały: Kinga Ośka, Morena Mulazzani, Brnadetta Boryczka. Dziewczęta zajęły III miejsce. Gratulujemy!!! Opiekun: E Bogacka

 10. W dniu 29 listopada 2014 w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Kozienice w tenisie stołowym chłopców. Naszą szkołę w zawodach reprezentowali: Maciej Olszewski, Piotr Dobrowolski, Krzysztof Solecki. Chłopcy zajęli V miejsce. Opiekun: E. Bogacka

 11. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach w dniu 07.02.2015 odbyły się Mistrzostwa Gminy Kozienice w mini siatkówce dziewcząt. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: K. Ośka, N. Ośka, A. Ośka, J. Misztal, B. Boryczka, E. Olszewska, W. Giercan, O. Zawodnik, A. Ślażyńska. Zajęliśmy V miejsce. Opiekun: E. Bogacka

 12. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach w dniu 14.02.2015 odbyły się Mistrzostwa Gminy Kozienice w mini siatkówce chłopców. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: P. Dobrowolski, D. Hauda, M. Ośka, K. Solecki, Ł. Bogumił,  M. Domagała, K. Jadczak, I. Pomarański, K. Ruba, R. Wrona,  D. Zalewski. Chłopcy wywalczyli IV miejsce. Opiekun: E. Bogacka

 13. W dniu 07.03.2015 na krytej pływalni „Delfin” w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa Gminy Kozienice w pływaniu indywidualnym. Uczeń kl. VI Kacper Czerwiński płynął na dystansie 50 m w dwóch stylach: dowolnym i grzbietowym. Kacper zdobył dwa złote medale – jeden w stylu dowolnym i drugi w stylu grzbietowym. Gratulujemy!!! Opiekun: E. Bogacka

 14. W PSP Janików odbyły się Eliminacje Powiatowe XL III Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczne - Krajoznawczego PTTK w kategorii szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentował jeden zespół w składzie: K. Czerwiński, P. Dobrowolski i M. Olszewski. 21.03.2015 w rezerwacie przyrody Królewskie Źródła odbył się marsz turystyczny na orientację. Chłopcy po marszu turystycznym zajmowali II miejsce. W dniu 27.03.2015 odbyła się  część eliminacji teoretyczna i praktyczna. Ostatecznie chłopcy zakończyli eliminacje na VII miejscu. Opiekun: E. Bogacka

 15. Wyróżnienia dla Zuzanny Staszewskiej, Łukasza Świątka, Mateusza Domagały w XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Tomik Literacki Młodych Autorów. Opiekunowie: H. Boryczka, M. Pietrzyk
 16.  11 kwietnia 2015 w PSP nr 3 w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa Gminy Kozienice  w  mini piłce nożnej chłopców. Szkołę reprezentowali: P. Dobrowolski, K. Czerwiński, M. Olszewski, K. Solecki, M. Domagała, Ł. Bogumił, K. Ruba, D. Hauda. Chłopcy zajęli VII miejsce. Opiekun: E. Bogacka

 17. W Gimnazjum w Świerżach Górnych w dniu 14.04.2015 odbył się XIV Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej „ Nie dla niskiej emisji! Czy wiesz czym oddychasz?”. Naszą szkołę reprezentowali: E. Olszewska, A. Ośka, K. Kowalczuk. Opiekun: E. Bogacka

 18. 25.04.2015. na stadionie sportowym w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa Gminy Kozienice w czwórboju lekkoatletycznym chłopców. W zawodach udział brali:P. Dobrowolski, M. Olszewski, K. Solecki, M. Domagała, M. Nyrek, R. Wrona. Chłopcy zajęli V miejsce. Opiekun: E. Bogacka

 19. Maciek Olszewski -wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" - 2015. opiekun: E. Nakończy

 20. Alicja Kaca - I miejsce w Mistrzostwach Gminy Kozienice w trójboju lekkoatletycznym. opiekun: E. Bogacka

 21. Alicja Kaca - I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego w trójboju lekkoatletycznym. opiekun: E. Bogacka