Witamy na naszej stronie

Projekty realizowane w szkole

Projekty i innowacje realizowane w roku 2019/2020

 •  Przedszkolaki przyjaciółmi książek -,,Uczymy się słuchać"-autorka i realizatorka innowacji- Kowalczyk Anna
 • W świecie ortografii-autorka i realizatorka innowacji-Marianna Kacprzak,
 • Our Trip to the United Kingdom-Zdobywanie wiedzy na temat krajów Zjednoczonego Królestwa-autorka i realizatorka innowacji-Małgorzata Pietrzyk
 • Multimedialna kronika szkoły- autorki i realizatorki innowacji-Marianna Fusiek, Magdalena Wnuk
 • Projekt realizowany w latach 2019-2021- "Dobry start w przyszłość"- Halina Boryczka, Marianna Kacprzak, Marianna Fusiek
 • Klasa z empatią - akcja zorganizowana przez Annę Zynek


Projekt realizowany w roku szkolnym 2017/2018-2018/2019

Historia lokalna tworzy historię narodową. Bohater narodowy – Józef Piłsudski i bohater lokalny – chor. Jan Szymański   projekt__niepodlegla.docx

 

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2018/2019

 

 • Wspomaganie przez programowanie –autorka i realizatorka innowacji - Magdalena Banaszek,
 • Śniadanie z klasą- autorka i realizatorka innowacji -Halina Boryczka,
 • Multimedialna kronika szkoły- autorki i realizatorki innowacji-Marianna Fusiek i Magdalena Wnuk,
 • W świecie ortografii-autorka i realizatorka innowacji-Marianna Kacprzak,

 • Wspólne kroki w cyberświecie realizatorka programu profilaktycznego -Agnieszka Miżejewska.


W roku szkolnym 2014/2015 realizowane były w szkole dwie innowacje pedagogiczne zgłoszone do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu oraz do organu prowadzącego:

 • Innowacja "Przyroda wokół nas "- metodyczno - programowa
 • "Innowacyjne wsparcie uczniów z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej" -metodyczna`

* Inne projekty realizowane w bieżącym roku

 1. Klub Bezpiecznego Puchatka - projekt dotyczący bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, w drodze do domu i w domu realizowany w kl. I przez wychowawcę
 2. "Owoce w szkole" - program bezpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej dla kl. I -V zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 3. Spożywanie mleka- program bezpłatnego dostarczania mleka do szkoły podstawowej dla kl. I -V zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 4.   Projekt ekologiczny "OPAKOWANI" adresowany do uczniów szkół podstawowych – klas I – VI oraz ich nauczycieli i opiekunów. Jego celem jest ochrona środowiska poprzez wykształcenie w dzieciach nawyku gospodarowania odpadami. (A. Miżejewska)   
 5.   "Polub baterie" - projekt realizowany w naszej szkole (E. Bogacka)

 6. Wpływ baterii na środowisko (Zużyta bateria - odpad niebezpieczny).

  Baterie są powszechnie wykorzystywanym źródłem energii. Jednak zużyte bądź wyczerpane baterie mogą być zagrożeniem dla środowiska bądź człowieka. Większość baterii zawiera metale ciężkie, szkodliwe dla ludzkiego zdrowia nawet w ilościach śladowych takie, jak: ołów, rtęć, kadm, nikiel, lit i inne. Ale nie tylko metale ciężkie mogą nam zagrozić. Także kwasy bądź zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące  i korozyjne. Metale ciężkie, wymywane ze zużytych, porzuconych beztrosko byle gdzie baterii, mogą być groźne dla człowieka i środowiska.

   

  Czy wiesz, że:

  • roczna ilość baterii wprowadzonych na rynek Polski sięga 300 milionów szt.
  • jedna bateria jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody
  • baterie i akumulatory należy zbierać selektywnie, tzn. nie wolno ich mieszać z innymi odpadami
  • zebrane selektywnie baterie i akumulatory należy wrzucać do specjalnych pojemników umieszczonych w sklepach, szkołach, instytucjach, serwisach lub oddać do punktu zbierania
  • każdy sklep prowadzący sprzedaż baterii i akumulatorów o powierzchni handlowej powyżej 25 m2 ma obowiązek przyjąć od nas zużyte baterie nieodpłatnie.

   Używając baterii pamiętaj!

   Co należy!

  1. Zorientować się kto w twojej okolicy prowadzi zbiórkę baterii i gdzie są rozmieszczone pojemniki.
  2. Wyjąć baterie ze sprzętów, których nie będziesz używać przez dłuższy okres czasu. Baterie mogą ciekną, uszkodzić i zepsuć te urządzenia.
  3. Wyczyścić miejsca styków z bateriami w trakcie ich instalacji. W ten sposób unikniesz start energii.
  4. Stosować baterie wielokrotnego ładowania kiedy tylko jest to możliwe, a kiedy już nie można ich ponownie naładować oddać je do recyklingu.
  5. Stosować się do zaleceń producenta dotyczących ładowania baterii. Umożliwi to uzyskanie maksymalnej pojemności.
  6. Ładować baterie tylko wtedy, kiedy są one bliskie pełnego rozładowania. Można rozpoznać taki stan przez znaczny spadek mocy lub szybkości pracy urządzeń przez nie zasilanych.
  7. Usunięte ze sprzętów zużyte baterie nie przechowywać długo w domu tylko sukcesywnie odnosić do przeznaczonych do tego celu pojemników.

   Czego nie powinno się robić!

  1. Ładować baterie jednorazowego użytku.
  2. Przechowywać baterie z innymi przedmiotami takimi jak metalowe klucze lub monety, ponieważ może to spowodować zwarcie elektryczne, wydzielanie ciepła i iskry.
  3. Wyrzucać urządzenia razem z zainstalowanymi bateriami. Należy wcześniej usunąć baterie i pozbyć się ich we właściwy sposób
  4. Zdejmować lub uszkodzić obudowę baterii.
  5. Wyrzucać baterie do ognia lub zanurzać w wodzie.
  6. Zostawiać baterie w urządzeniach po ich pełnym rozładowaniu.
  7. Zdejmować lub uszkadzać obudowę baterii.

  Sprawozdanie z projektu "Polub baterie"

  Etap 2

  Sprawozdanie z przeprowadzonych lekcji na temat:

  „Jak prawidłowo postępować  ze zużytymi bateriami ?„

  Cele lekcji:

  • poznanie budowy i znaczenia baterii oraz wpływu metali ciężkich na zdrowie i życie człowieka
  • kształtowanie właściwych postaw ze zużytymi bateriami
  • poprawa świadomości ekologicznej uczniów
  • zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia wynikające z korzystania z baterii

   Lekcje odbyły się 09.02.2016r. klasa IV- 12 uczniów, klasa V 30.03.2016r. 12 uczniów.

  W realizacji zajęć wykorzystano materiały nadesłane przez REMONDIS, multimedialne środki edukacyjne.

 7. %3